Aplikace - Bazény, jezírka, odpadní vody

Použití ozónu pro ošetření bazénové vody

Na rozdíl od chlóru má ošetření ozonem mnoho výhod:

  • přímo rozkládá organické odpady oxidací
  • napomáhá flokulaci organických odpadních materiálů a tím zvyšuje účinnost filtrace.
  • řádně rozpuštěný zbytek ozónu zajišťuje 100% zničení všech bakterií, virů a fungicidů
  • brání vytváření kotelního kamene a čistí a odstraňuje tukové úsady na stěnách bazénů
  • nespotřebovaný ozón se rozloží a oddělí v odplyňovací nádrži a nezanechává žádné toxické zbytky, zatímco chlór se trvale uvolňuje ve své toxické plynné formě nad vodní hladinou.

 

Použití ozónu pro čištění vod

Ozónová zařízení pomáhají při čištění odpadních vod a při jejím opětovném využití v líhních a odchovnách ryb, v domácích, komunálních a průmyslových odpadních systémech, při zpracování tekutého odpadu z potravinářských provozů a při čištění průmyslového toxického odpadu. Od pomoci při flokulaci, frakcionování pěny, bio filtraci, k přímé oxidaci, kde ozón působí přímo, nebo ve spojení s jinými látkami. Požadovaným výsledkem může být pouhé snížení biologického odpadu, nebo úplné vyčištění a asanace odpadní vody. Takováto voda „bezpečná pro pití“ se pak často používá pro zavlažování, nebo pro úplnou recyklaci v průmyslovém procesu. Kal se desinfikuje a ve většině případů slouží jako přírodní hnojivo.

Použití ozónu pro obnovu jezer a rybníků

Ve většině přírodních nebo umělých nádrží dochází k postupnému ukládání organického odpadu. Dřevo, mrtví živočichové, splavená hnojiva z okolních polí a ostatní materiál se ukládají na dně a pomalu vytvářejí hřbitov nezdravé hmoty, která je charakterizována úplným nedostatkem kyslíku. Tato akumulace podporuje anaerobní rozkladné procesy, které ve svém důsledku způsobí mohutný rozvoj sinic a na závěr konec života ve vodě. Ozonizace kontaminované vody řasy oxiduje a nechá je vyplavat na povrch. Přidáváním malého množství ozónu docílíme toho, že usazená organická hmota na dně se začne rozkládat, dojde k obnově aerobních rozkladných procesů a voda ožije.

NÁKUPNÍ KOŠÍK

Košík je prázdný