Aplikace - Provozovny

Použití ozónu v masokombinátech

Ve všech zpracovatelských podnicích ryb, drůbeže a masa představují bakterie „Salmonela“ a „Lysteria“ největší problém. Důležité je časté oplachování vodou k odstranění špíny a zbytků z výroby z povrchů a stěn pracoviště. Ozón je ideálním prostředkem k dosažení úplné desinfekce v krátkém čase, který je dán výrobními dopravníky. Používání chlóru vyžaduje jeho větší koncentraci. Chlór reaguje s masem a vytváří vysoce toxické a karcinogenní sloučeniny nazývané tri-halomethany. Také barva povrchu může degenerovat a poskytovat tak méně kvalitní výrobek. Použití ozónu přináší v závodech, které dříve měly problémy s bakteriemi a jejich asanací, velké úspory a zvyšuje jejich nezávadnost.

Použití ozónu ve stáčírnách a v plnírnách

Voda dávkovaná ozónem je vhodná pro proplachování láhví, čištění a desinfekci zařízení (jako jsou stroje na zpracování mléka), pro čištění a desinfekci výrobního zařízení. Ozón poskytuje 100% ochranu, aniž by přitom ovlivňoval kvalitu a zanechával chemické zbytky. Zbytkový ozón se rychle rozkládá na kyslík. Dávkování ozónu v místě plnění je velmi důležité, neboť zabraňuje výtrusům bakterií, ukrytým uvnitř plastových stěn, se zotavit a zničit tím celý produkt. V některých zemích je minimální úroveň zbytkového ozónu nařízena zákonem.

NÁKUPNÍ KOŠÍK

Košík je prázdný