Ozonová Terapie

 

Ozonová terapie je ve světě plně využívána a jako hlavní léčba je uznávána v 19 státech. Dnes po 125 letech používání je ozonová terapie uznaným prostředkem v mnoha národech: Německo, Francie, Itálie, Rusko, Rumunsko, Česká republika, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Izrael. Kuba, Japonsko, Mexiko a v 6 státech USA. V Kanadě byla doktory založena v březnu 1995 Ozonová asociace B. C., aby se vzdělávalo obyvatelstvo a aby se zvýšilo používání ozonu.

Ozonová terapie pomáhá i lidem, kteří hodně trpí s nehojícími se zlomeninami, pomáhá úspěšně léčit bércové vředy, poruchy prokrvení tkání, bakteriální a plísňové onemocnění, záněty jater, dnu, likviduje nádorové buňky, posiluje imunitní systém, odstraňuje únavové syndromy. Pomáhá léčit více jak 200 chorob.

Ozonová terapie je prevencí buněčného stárnutí, pomáhá zvyšování výkonnosti a odolnosti organismu. Všeobecně prospívá zdraví člověka. Pro ozonovou terapii se používají lékařské ozonové generátory.

Lékařský ozon je vyroben v různých koncentracích. Množství ozonu ve srovnání s množstvím kyslíku v proudu plynu je nazváno procentuální koncentrace. Je měřena v mikrogramech ozonu na mililitr směsi. Litr kyslíku váží 1,4 gramu. 5 % nebo 70 mg/cc je považováno za horní limit koncentrace pro vnitřní použití lékařského ozonu.

Dr. Greenberg, který byl dříve na Kief klinice, ukázal "in vitro", že při koncentraci 90 mg/cc se buňky červených krvinek "kadeřily" (crimping), což bylo určitě škodlivé. Experimenty provedené F. Sweetem a kolektivem ukázaly zastavení růstu ve zdravých buňkách při koncentraci nad 70 mg/cc. Jestliže zůstaneme pod touto hranicí, nebudeme mít žádné problémy. Bylo zjištěno, že je ozon extrémně bezpečná medicínská terapie a že nemá žádné vedlejší účinky. Ve studii provedené v roce 1980 Německou medicínskou společností pro ozonovou terapii bylo provedeno sčítání u 644 lékařů u jejich 384 775 pacientů s celkovým počtem 5.579.238 provedených ozonových léčení. Bylo pouze 40 případů vedlejších efektů z celkového počtu ošetření, což představuje neuvěřitelně nízký poměr 0,000007 % a pouze 4 úmrtí.

Ozon se tedy potvrdil být nejbezpečnější medicínskou terapií, která byla kdy vymyšlena. Prof. B. Halliwell z University of London začal po svém výzkumu, že nikdy nebyl v medicínské literatuře citován případ poškození "in vitro" účinkem O1 kyslíkovým radikálem.

CO OZON DĚLÁ?

·         ničí viry, baktérie, kvasinky, fungus a protozoas

·         stimuluje imunitní systém

·         podporuje a zlepšuje proces uzdravování

·         čistí tepny a žíly, což zlepšuje cirkulaci

·         čistí krev a lymfu

·         normalizuje tvorbu hormonů a enzymů

·         snižuje zánět

·         snižuje bolest, utišuje nervy

·         zastavuje krvácení

·         předchází šokům

·         předchází poškození z mrtvice

·         snižuje cardiac arrhythmia (srdeční arytmie)

·         zlepšuje funkci mozku a paměti

·         oxiduje toxiny, což dovoluje jejich vyloučení

·         chelatuje těžké kovy, pracuje dobře ve spojení s EDTA - zamete volné radikály

·         stimuluje produkci enzymů, které chrání buňku

·         předchází a reverzuje degenerativní nemoci

·         předchází a léčí nakažlivé nemoci

·         předchází a eliminuje auto-imunní nemoci

 

JAK OZON PRACUJE?

1.       Ničí bakterie, viry, fungi, kvasinky a protozoa.

Ozon porušuje celistvost bakteriálních buněčných slupek oxidací fosfolipidů a lipoproteinů. Ve fungi (plíseň) ozon zabraňuje růstu buněk v určitých stádiích. Co se týká virů ozon ničí capsid viru a přerušuje kontakt virus-buňka peroxidací. Slabý enzymatický povlak na buňkách, který je dělá zranitelné k invazi virů, je dělá přístupné k oxidaci a následné eliminaci z těla.

2.       Zlepšení cirkulace.

Při nemocech krevního oběhu shlukování buněk červených krvinek zabraňuje toku krve skrz malé kapiláry, a snižuje absorpci kyslíku kvůli povrchové oblasti. Ozon zabraňuje shlukování. Navrací pohyblivost červených krvinek spolu s možností nést kyslík. Oxidace tkáně se zvyšuje se zvyšujícím se parciálním tlakem v artériích a s klesající se viskozitou. Ozon oxiduje plaque v tepnách a uvolňuje krevní tělíska.

3.       Stimulace kyslíkového metabolismu.

Ozon způsobuje zvýšení rychlosti glykolýzy červených krvinek. Toto vede k stimulaci 2,3difosfoglycerátu (2,3-DPG), což vede k vzestupu množství kyslíku, který je uvolněn tkáním. Existuje stimulace produkce enzymů, které se chovají jako zametači volných radikálů a jako ochránci stěny: glutathion peroxidase, catalase a superoxid dismutase. Ozon aktivuje Krebův cyklus tím, že zvyšuje oxidační karboxylaci pyruvatu, což stimuluje produkci ATP. Ozon také způsobuje značné snížení NADH a pomáhá oxidovat cytochrom C. Prostacyklin (vasolidátor) je způsoben ozonem.

4.       Vytvoření peroxidů.

Ozon reaguje s nenasycenými mastnými kyselinami v lipidové vrstvě v buněčných membránách, což tvoří hydroperoxidy. Existuje synergický efekt s buňkami, vytvořenými H2O2. Produkty peroxidace lipidu zahrnují alkoxylové a peroxylové radikály, samotný kyslík, ozonidy, karbonyly, alkány a alkeny.

5.       Rozpouštění zlých nádorů.

Ozon zastavuje metabolismus nádoru. Navíc ozon oxiduje vnější lipidovou vrstvu zlých buněk a ničí je za pomoci buňky Iysis. Phagocyty produkují H2O2 a hydroxyl, které zabíjejí baktérie a viry. Vytvoření hydroxylu zabíjejícími buňkami je kritické k jejich cytotoxické schopnosti. Ozon stimuluje přeměnu argininu na citrullin, nitrit a nitrát za pomocí phagocitů, což zlepšuje jejich činnost na nádory.

6.       Aktivace imunitního systému. 

Ozon podávaný při koncentraci mezi 30 a 50 mg/cc způsobuje největší vzrůst produkce interferonu. Vyšší nebo nižší koncentrace mají příslušně nižší účinek. Interleukin tumor necrosis faktor (TNF) je uvolňován v největších množstvích mezi 30 a 50 ~g/cc. Produkce interleukinu-2 spouští celou kaskádu následných imunologických reakcí.

NÁKUPNÍ KOŠÍK

Košík je prázdný